انتخابات فرصتی برای تحکیم «همبستگی ملی»یادداشت روز

شماره :19535 دوشنبه 25 اردیبهشت 1396

نویسنده : کورش شجاعی

مردم ایران در آستانه ثبت یک رویداد بزرگ دیگر در تاریخ این سرزمین هستند ملت قرار است جمعه با استفاده از حق خود، انتخاب سرنوشت ساز دیگری انجام دهد و یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری را برای اداره امور اجرایی کشور بر کرسی ریاست قوه مجریه بنشاند، منتخب مردم هر کدام از نامزدها که باشد، حتما باید بداند که چه وظیفه و مسئولیت خطیری را عهده دار می شود و می داند و باید عمیقا باور داشته باشد که باید در مقابل نسل امروز، شهیدان گرانقدر دین و میهن، آیندگان، تاریخ و از همه مهمتر در مقابل خداوند پاسخ گوی گفتار، رفتار، تصمیم سازی ها و عملکرد خود باشد بنابراین انتظارات و مطالبات به حق و فراوانی از رئیس جمهور که عالی ترین مقام اجرایی و دومین فرد در اداره کشور است وجود دارد که اگر توفیق باشد در مجالی دیگر بدان ها خواهیم پرداخت اما پیش از فرارسیدن روز انتخابات مروری اجمالی بر چند نکته را لازم می دانم.

مناقشه به جای مناظره

-1مناظره هایی که انجام شد در بسیاری از موارد نسبتی با یک مناظره واقعی و علمی نداشت و بیش از هر چیزی به مناقشه و مچ گیری شبیه بود اتفاقی که به....


مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها